Col.legi Oficial de Farmacèutics de la província de Tarragona

El Col.legi de Farmacèutics de la província de Tarragona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

El formen obligatòriament tots els qui estiguin en possessió del títol de llicenciat o de doctor en farmàcia, i exerceixin la professió en qualsevol de les seves modalitats dins l'àmbit territorial que comprèn la província de Tarragona.

Els llicenciats en farmàcia que no exerceixin la professió dins l'esmentat àmbit territorial, també en poden formar part en qualitat de "sense exercici".

Per demanar informació sobre les modalitats i quotes de col·legiació poden adreçar-se a colfarm@coft.cat o al telèfon 977 250 937 o per fax, al número 977 231 605.

L'idioma oficial del Col.legi de Farmacèutics de la província de Tarragona és el català.

Ubicació:

c/ Enric d'Ossó, 1
43005 Tarragona


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí