BORSA DE TREBALL: Ofertes             

Ofertes de Farmacèutics

Farmacèutic
Data15-06-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:HOSPITAL DE PALAMÓS
Poblacio:PALAMÓS
Telèfon 1:+34972609239
E-mail:ejaen@ssibe.cat
Informació:

L’Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària. El Servei de Farmàcia dóna servei als tres àmbits assistencials.

S’OFEREIX:  Contractació laboral per 1 any a jornada completa (1668 h/a) amb possibilitats de continuïtat, com a farmacèutic/a adjunt/a al Servei de Farmàcia de l’Hospital.  Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut  Incorporació immediata  Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:  Llicenciatura en Farmàcia.  Titulació de farmacèutic/a especialista en farmàcia hospitalària via FIR.

ES VALORARÀ:  Perfil personal: persona dinàmica, responsable, organitzada, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i ganes de desenvolupar un nou projecte professional.  Coneixements i experiència professional en l'àmbit de la farmàcia hospitalària.

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). referència: HP-FARMADJ Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic recursoshumans@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans) Palamós, 11 de juny de 2021

CLAUSULA INFORMATIVA De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d’abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants; Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d’informar de futures ofertes laborals.. Legitimació: Consentiment de l’interessat/da. Destinataris: No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d’obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen. Termini conservació: Un any Drets: Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l’Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat. Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat

Farmacèutic
Data10-06-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES
Poblacio:Suiza
Telèfon 1:934518833
E-mail:fpasarisa@divico.es
Informació:

Divico Consultores como empresa de selección del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, selecciona para distintas oficinas de farmacia de SUIZA En dependencia del titular la persona se responsabilizará de:  Atención y dispensación farmacéutica y parafarmacéutica. REQUISITOS - Graduado/a o Licenciado/a en farmacia. - Se valorara experiencia profesional. - Persona flexible con capacidad de trabajo. - Disponibilidad de fijar su residencia en Suiza - Imprescindible nivel B2 de alemán certificado OFRECEMOS - Empleo estable - Incorporación negociable - Desarrollo de carrera profesional - Salario 65.000-75.000 € bruto año - Formación constante Interesados enviar CV detallado a: DIVICO CONSULTORES, S.L. fpasarisa@divico.es o Tel. 93 451 88 33

Farmacèutic
Data10-06-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:El Hospital Santa Clotilde
Poblacio:Santander
E-mail:hsclotilde.recursoshumanos2@hsjd.es
Informació:

El Hospital Santa Clotilde (Hermanos de San Juan De Dios) (Hospital privado concertado con el Servicio Cántabro de Salud desde octubre de 1975), presenta la siguiente oferta de empleo:

PERIL PROFESIONAL: Farmacéutica/o Especialista en Farmacia Hospitalaria

CATEGORIA: Farmacéutica/o Especialista

REQUISITOS: Titulación

REGIMEN: Régimen General de la Seguridad Social

DEDICACION: Jornada Completa (1685 h/anuales)

HORARIO: De lunes a viernes (De 8 a 15,30 horas)

CONTRATO: Temporal – Contrato Cobertura Vacaciones (1 Mes y Medio)

CONVENIO: Establecimientos Sanitarios Privados Hospitalización CCAA Cantabria (2018-2019) y Pacto de Empresa (Año 2021)

RETRIBUCION: 29.495,18 Euros Brutos Anuales Estructura Salarial: Salario Base: 28.052,78 Euros (anual-14 pagas) Plus Convenio: 1442,4 Euros

LUGAR DE TRABAJO: Santander (Avda. Gral. Dávila, 35-39006-Santander) I

NCORPORACION: Julio-21 Los profesionales interesados deberán remitir su CV a la siguiente dirección de correo electrónico:

hsclotilde.recursoshumanos2@hsjd.es

 hsclotilde.recursoshumanos3@hsjd.es

Indicando como REFERENCIA: - FARMACIA-JUNIO-21

Farmacèutic
Data10-06-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:Wellbing Solutions
Poblacio:Pamplona
Telèfon 1:652956696
E-mail:rrhh@wellbeingsolutions.es
Informació:

FIR SALUD MENTAL Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un centro de salud mental de referencia, ubicado en Pamplona a un/a especialista en farmacia hospitalaria. La persona seleccionada será la responsable del control de la medicación, con la máxima calidad y seguridad por el / la paciente; mostrando una actitud científica responsable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia en cada momento.

Entre las funciones:

● Selección y adquisición de productos sanitarios del centro así como establecer sus sistemas de control y conservación.

● Informar a pacientes y personal sanitario del tratamiento farmacológico.

● Establecer el sistema de farmacovigilancia.

● Velar por el cumplimiento de la normativa sobre estupefacientes y psicotropos. Requisitos mínimos

● Licenciatura en Farmacia.

● Especialidad FIR.

● Experiencia previa de un año.

Se Ofrece

● Contrato estable.

● Horario a convenir.

● Salario en función de valía.

Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es Teléfono: 652956696.

Farmacèutic
Data10-06-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:DIVICO CONSULTORES
Poblacio:Barcelona
Telèfon 1:934518833
E-mail:fpasarisa@divico.es
Informació:

Divico Consultores es una empresa de selección de personal y headhunting con más de 30 años de experiencia en el sector. También somos la empresa de selección de personal del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB).

Los requisitos para la posición son:

- Grado en Farmacia o en Ciencias de la Salud

- Valorable: Máster en Marketing Farmacéutico, Industria Farmacéutica o similar (acabo o cursando actualmente)

- Experiencia en el sector (3-5 años)

- Nivel B2 de inglés

-Incorporación inmediata

Se ofrece:

- Contrato indefinido

- Horario de jornada completa de Lunes a Viernes de 8.00h- 17.00h

Funciones:

- Gestión de una cartera de productos asignada, tanto de visita médica como de venta en Farmacias y promoción mixta de una red de ventas de 55 delegados

- Propuesta de objetivos de venta anuales

- Realización del plan de acción para cada año y diseño de medidas correctoras

- Creación de los materiales de promoción para cada campaña (PLV, Literaturas, campañas de publicidad, etc...)

- Seguimiento de la cumplimentación del plan de acción -

 Estudio de viabilidad para el lanzamiento de nuevos producto

Farmacèutic
Data02-06-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMACIA JOSEFINA TUSET
Poblacio:TARRAGONA
Telèfon 1:977213533
E-mail:jtuset@coft.cat
Informació:Es necessita farmacèutic adjunt per a incorporació a jornada completa a partir del mes d´agost. Interessats enviar CV per email
Farmacèutic
Data28-05-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmàcia Neus Reverte Rosello
Poblacio:Roquetes
Telèfon 1:689387969
E-mail:neusrero@gmail.com
Informació:Busquem farmacèutic/a amb experiència per treballar a torns en farmàcia de 13 h
Farmacèutic
Data25-05-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:Farmacia Papaceit
Poblacio:Tarragona
Telèfon 1:977222260
E-mail:monica@unicapharma.com
Informació:Es precisa farmacèutic/a a jornada complerta, incorporació immediata. Interessats/des enviar CV per correu electrònic.
Farmacèutic
Data19-05-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:Hospital Comarcal Calella i/o Hospital Comarcal Blanes
Poblacio:Calella i/o Blanes
Telèfon 1:937690201
Telèfon 2:691435639
E-mail:rrhhd@salutms.cat
Informació:

Lloc de treball •El Farmacèutic/a Especialista en Farmàcia de la CSMS, realitzarà les tasques al servei de Farmàcia de l’Hospital de Calella i/o l’Hospital de Blanes que és un servei clínic de suport transversal amb responsabilitat en els 3 àmbits assistencials que té com objectius: Proporcionar atenció farmacèutica eficient als pacients ingressats i als usuaris de la zona d' influència, sobretot amb els pacients ambulatoris amb tractaments amb MHDA i els pacients d’onco-hematologia; Col•laborar amb la resta de professionals sanitaris afegint qualitat i seguretat al procés assistencial des de el punt de la farmacoteràpia. •Formar part d’un equip de treball interdisciplinari. •Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. •Les àrees de responsabilitat de la nova incorporació es definiran en funció del candidat i les necessitats de l’equip. Es requereix •Títol d’especialista en Farmàcia Hospitalària Es valora •Formació i/o experiència en atenció a pacients ambulatoris i gestió clínica de la MHDA •Formació i/o experiència en onco-hematologia •Formació i/o experiència en atenció a la cronicitat. •Formació i/o experiència en atenció a pacients en tractament amb nutrició artificial S’ofereix •Contracte laboral indefinit •Jornada Completa •Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut •Incorporació Juny 2021

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència EspFarm21 abans del 30 de Maig del 2021 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Farmacèutic
Data17-05-2021
RequereixFarmacèutic
Empresa:FARMACIA BARREDA SORLI CB
Poblacio:TORTOSA
Telèfon 1:977448106
E-mail:farmaciabarreda101@gmail.com
Informació:Es busca farmacèutic/a adjunt per a incorporació immediata. Interessats enviar CV per correu electrònic. Horari a convenir.

Ofertes de personal no farmacèutic

No Farmacèutic
Data07-06-2021
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:Farmacia Climent Pons
Poblacio:Valls
Telèfon 1:977600763
Telèfon 2:663289369
E-mail:loclpo@coft.org
Informació:Busquem auxiliar en farmàcia per fer substitució de vacances per tot l'estiu. Horari partit de dilluns a divendres i dissabtes matins.
No Farmacèutic
Data28-05-2021
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:Farmàcia Neus Reverte Rosello
Poblacio:Roquetes
Telèfon 1:689387969
E-mail:neusrero@gmail.com
Informació:Busquem tècnic/a de farmàcia . Interssats enviar cv
No Farmacèutic
Data26-05-2021
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:VICTOR RAFECAS VALLES
Poblacio:CONSTANTI
Telèfon 1:977271180
E-mail:gerencia@farmaciabcn10.com
Informació:Es necessita tècnic/a amb experiència en elaboració d´SPD. S'ofereix jornada intensiva de dilluns a divendres. Es valorarà capacitat de treball en equip. Interessats enviar CV a gerencia@farmaciabcn10.com
No Farmacèutic
Data19-05-2021
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:Laura Lluis Gisbert
Poblacio:SANT CARLES DE LA RAPITA
Telèfon 1:659716060
E-mail:llluis01@coft.org
Informació:Busquem Tècnic de Farmàcia en una mica d'experiència , que conegui el programa informàtic Farmatic.
No Farmacèutic
Data19-05-2021
RequereixNo Farmacèutic
Empresa:FARMACIA G. RUBIO
Poblacio:RODA DE BERÀ, platja
Telèfon 1:977801275
Telèfon 2:627202858
E-mail:gregoria@coft.org
Informació:Tècnic en farmàcia per temporada d'estiu. Horari a convenir. Interessats enviar cv a gregoria@coft.org

La informació mostrada en aquesta pàgina és generada pels propis interessats. El COFT no es responsabilitza del seu contingut


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí