Consells de Salut: Venda de medicaments per Internet

Consell Salut La Grip. Campanya Vacunació

Risc de falsificacions

La falsificació de medicaments és un esdeveniment que, en els últims anys, està en augment i s’ha estès de forma global. Es tracta d’un negoci molt lucratiu degut a la intensa i constant demanda de medicaments per part de la població i al baix cost de producció de les falsificacions.

Un medicament falsificat és aquell en el qual es dóna una representació falsa, de forma fraudulenta i deliberada de la seva identitat (inclou declaracions enganyoses en referència al nom, composició, dosis farmacèutica o altres elements) i/o procedència (inclou declaracions enganyoses en referència al fabricant, el país de fabricació o el d’origen, el titular de la llicència de comercialització o les vies de distribució).

Amb les falsificacions es manipulen tot tipus de característiques del medicament i els seus mètodes són cada vegada més avançats. Entre les falsificacions més freqüents trobem: l’absència total de principi actiu indicat a l’envàs, dosificació incorrecta del principi actiu, substitució del principi actiu per un altre de diferent, presència d’impureses o substàncies tòxiques al medicament i/o embalatge o documentació falsa.

Segons els informes de la Organització Mundial de la Salut (OMS), s’estima que els medicaments falsificats representen un 10 % del mercat farmacèutic mundial. Als països industrialitzats, Internet està considerat la principal via d’accés i distribució d’aquest tipus de medicaments, i es calcula que més del 62 % dels medicaments adquirits a través de la Xarxa resulten falsificacions, les quals suposen un gran risc per la salut de les persones que busquen, en aquests canals, tractaments més barats o no autoritzats.

Els medicaments que es subministren a través d’Internet tenen riscs importants per la salut ja que més de la meitat dels medicaments que circulen a través d’Internet són falsificacions, fabricades a partir de substàncies no autoritzades, de baixa qualitat o amb efectes tòxics, la venda d’aquests medicaments es realitza generalment al marge de la necessària prescripció i seguiment mèdic i els fabricants i distribuïdors d’aquests productes no són supervisats per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), per la qual cosa la seva fabricació i transport pot fer-se en condiciones que afectin la seva qualitat.

El Parlament Europeu acaba d’aprovar recentment una Directiva sobre Antifalsificació de Medicaments, l’objectiu de la qual és protegir als ciutadans europeus davant l’amenaça que representen els medicaments falsificats, establint canals i mesures que dificultin aquest frau.

A Espanya, vendre medicaments que requereixen recepta mèdica a través d’Internet està prohibit per la Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (BOE 178, de 27 de juliol de 2006). Fer-ho es considera una infracció tipificada com a molt greu. Pel que fa a la venda per Internet d’aquells medicaments que no requereixen recepta, està pendent de desenvolupar la normativa específica que permeti fer-ho garantitzant que es dispensin per una oficina de farmàcia autoritzada, amb la intervenció d’un farmacèutic i previ assessorament personalitzat.

Risc de falsificacions

RECORDEU:
Les oficines de farmàcia són l'únic establiment segure per adquirir medicaments


• L’ objectiu és assegurar que els medicaments que arriben als consumidors són de la qualitat adequada, eficaços, segurs i es subministren amb la informació necessària per una correcta utilització.

• La intervenció de professionals sanitaris qualificats (metges, odontòlegs, infermers i farmacèutics) és imprescindible per un ús adequar dels medicaments.

• Per comprar medicaments de forma segura els pacients hem de dirigir-se a les oficines de farmàcia legalment autoritzades, prèvia consulta al metge o odontòleg en el cas de medicaments que requereixin recepta.

 

Obra Social La Caixa

L'ACTE FARMACÈUTIC, GARANTIA DE SALUT


Consells de Salut - Venda de medicaments per Internet 199.98 KB
Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí