AVIS COOKIES - AVISO COOKIES

Avis per cookies

Els hi informen que per un bon funcionament de la web COFT.ORG, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA en la seva web només utilitza “cookies” de tercers; i en concret de les xarxes social Facebook i twitter ; que permet interactuar aquesta pàgina amb les dites xarxes socials.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, els hi informem que aquestes seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Enric Ossó, n.1 de 43005 Tarragona

S’informa l’usuari que aquestes xarxes socials podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte d’aquestes; però en cap cas no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anonimitzada..

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:
http: http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
http: https://twitter.com/privacy

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.
Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links:
www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informant COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per part de les xarxes socials en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA a traves dels seus mitjans d’atenció al públic

Aviso cookies

Les informamos que para un correcto funcionamiento de la web COFT.ORG, el sistema de navegación utiliza algunos datos de navegación (“Cookies”) para poder ofrecer un servicio más personalizado a los usuarios de la web. Las “Cookies” son pequeños archivos de texto que el navegador guarda cuando se navega por paginas web y aplicaciones. Se puede obtener la información de la dirección IP que utiliza el ordenador para conectar-se a la pagina web, la dirección URL de la pagina web solicitada, la hora de la conexión i otros parámetros relativos al sistema operativo del entorno informático del usuario. Esta información tan solo se recoge para identificar la sesión con el objetivo de facilitar el análisis de la pagina web.

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA en su web tan solo utilitza “cookies” de terceros; y en concreto de Facebook Y Twiteer; que permite interactuar esta página con dichas redes sociales.

En todo caso, en el supuesto que se capten datos de carácter personal; les informamos que estas serán tratadas e incorporadas en un Fichero responsabilidad de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA. Conforme lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a: Enric Ossó, 1 de 43005 Tarragona

Se informa al usuario que las redes sociales podrá transmitir esta información a terceros cuando así lo requiera la ley, o cuando estos terceros procesen la información por cuenta de dichas redes sociales. Éstas no asociará la dirección de IP del usuario con otro dato de que dispongan, y por lo tanto lo harán totalmente de forma anonimizada.

Para rehusar o eliminar esta “cookie” se puede consultar la siguiente dirección:
http: http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
http: https://twitter.com/privacy

En cualquier caso, el usuario puede habilitar la opción de su propio sistema de navegación para no permitir la instalación de cookies; sin que en ningún caso COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA pueda ser responsable de que la inhabilitación de Cookies comporte que algunos de los servicios que ofrece esta web no funcione correctamente.

Si desea más información sobre las cookies y su manera de deshabitarlas según su sistema de navegación puede consultar los siguientes links: www.aboutcookies.org y http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En caso contrario, y habiendo informado COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA del uso de cookies, y sin que estas hayan sido inhabilitadas implica que el usuario da su consentimiento al tratamiento de datos por las redes sociales en la forma prevista en esta aviso y para las finalidades aquí descritas.

En caso de duda o de cualquier comentario, se puede dirigir a COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS DE TARRAGONA a través de los sus medios de atención al público.


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí