Contacti amb el Col·legi Oficial de
FarmacÈutics de Tarragona

Feu-nos la seva Consulta

Completi el següent formulari i li respondrem a la brevetat

(*) Indicador de camps obligatoris

Dades de contacte

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona
Calle Enric D`osso, 1
43005 Tarragona
Tarragona
Telèfon
977 250 937
E-mail
colfarm@coft.cat

*En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat CONTACTES responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, i seu social a c. Enric d’Ossó, n. 1, 43005 Tarragona (Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les persones de contacte Aquestes dades no seran transmeses a tercers. Aquestes dades seran conservades sempre que sigui imprescindible i vostè no ens indiqui el contrari.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en l’adreça de c. Enric d’Ossó, n. 1, 43005 Tarragona (Tarragona) o al següent correu electrònic colfarm@coft.cat.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades per resoldre dubtes en dpo@coft.cat